Fåglar

Vi har väl alla någon gång önskat att vi kunde flyga, se världen ur fågelns perspektiv, ta oss fram obehindrat utan större besvär. Med ett par blixtsnabba vingslag oberörd ta sig genom skog och snår, högt över marken beskåda vår jord. Men där står man markbunden, långsam och ovig, och accepterar ogärna vad man är.

Inpå knuten

En bra start på dagen är att från frukost- bordet kunna spana på småfåglarnas aktiviteter runt fågelmatningen. Små kvickt flaxande individer som ivrigt far mellan skog och bord. Flygande dunbollar i en palett av allsköns färg och form. Då i morgontimmen smakar det nybryggda kaffet extra gott! / J

Kungsörn

I likhet med de andra stora rovdjuren utsattes kungsörnen för en kraftig förföljelse under senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet. Detta ledde till en kraftig minskning av stammen och på 1920-talet uppskattades populationen uppgå till knappt 20 par i Sverige.

Efter fredningen 1924 har kungsörnen sakta ökat i antal och idag räknar man med att det finns 400-500 par i landet. Fortfarande en bräcklig och skör population som bör vårdas, försvaras och skyddas ömt! / J

Födosök

Mat, vatten och mättnad
 önskar vi nog oss alla.
En del vill bli matade,
 andra föredrar självplock.
Serverat vid bord
eller eget fångat rov.
 Spelar ingen större roll,
bara det mättar. 
Fisk, frön, kött, bär eller insekter,
vi alla har olika smak. / J

Siluett

Ibland är enkelheten så talande! / J

Kustnära

Jag är inte direkt den kustnära typen. Drar hellre till skogs och till fjälls. Vet inte riktigt vad det är med kustblötan, sältan och doften som lockar mig mindre än myrar, mygg och mossa. Men jag förstår alla ornitologer och fågelfotografer, vill man se massor av fågel, besök en kust / J!