Skrikboravinen

Under sommarhalvåret hänger en tät vegetation över ravinens sidor. I bäckdalens örtrika lövskog växer bl a strutbräken, trolldruva och lundstjärnblomma.

Om vintern finner man en fantastisk istid att begrunda.

 

Ravinen är en ca 300 meter lång och upp till 10 meter djup bäckdal. Inget gigantiskt Grand Canyon, bara en liten pärla! / J