Martes martes

Skogsmård, Pine Marten,

Martes martes

 

familj: Mustelidae, Mårddjur

ordning: Carnivore, Rovdäggdjur

En brun skugga skymtar förbi, inte ett ljud, inte ett enda märkbart prassel. Endast rörelsen avslöjar något dolt i den dunkla skogen. Omärkbart och vigt förflyttar den sig genom de slutna skogarna. De mossbevuxna stenarnas och trädens dolda rovdjur - mården. 

 

Det sades i folktron att om man lade en mårdkropp under stallgolvet skulle djurets snabbhet och vighet smitta av sig på hästarna. En helt bisarr idé!

 

På Svenska Jägarförbundets hemsida står det att läsa "Mårdjakten har stort rekreationsvärde för de aktiva jägarna". Rekreation genom att döda, hur bisarrt är inte det?