Space Invaders

Vad vet jag om insekter och små kryp,

vem vet var dom bor?

En närmare titt bland blomster och blad,

öppnar en värld många inte ser.

Där det myllrar av insekter, spindeldjur

och andra konstiga kryp.

Håriga, bepansrade och lätt egendomliga

många av arterna är.

En liten lätt känsla av Science fiction

vill gärna smyga sig på.

  

Har främmande liv intagit Jorden?

Nej, så naturliga som få.

/ J