Info

Huvudsakligen fotograferar jag djur och natur av den enkla anledningen att jag med nöje sitter på en stubbe, mer än gärna trängs i ett gömsle, släpar gladeligen runt med kameran på en surmosse, tycker att kaffe smakar bättre i skogen och gillar samvaron med planeten Tellus och dess invånare.

Djurfotografierna är tagna på fritt levande vilt om inget annat nämns.

Sport-, arkitektur-, porträtt-, reportage-, stilleben- och produktfotografering förekommer och kan utföras på uppdrag.

Fotografierna på dessa sidor är ett urval, fler finns och fler kan ordnas, hör bara av er! 

  • Förfrågningar angående uppdragsfotografering och bildförsäljning för kommersiellt- samt privat bruk mottages via formuläret nedan..
  • Uppdragsfotografering och bildförsäljning för kommersiellt bruk faktureras genom FrilansFinans.

Kontakformulär

Gynnsam bevarandestatus är ett nyckelbegrepp i EU:s art- och habitatsdirektiv.

Bevarandestatusen anses gynnsam när

 "- uppgifter om den berörda artens populationsutveckling visar att arten på lång sikt kommer att förbli en livskraftig del av sin livsmiljö, och

- artens naturliga utbredningsområde varken minskar eller sannolikt kommer att minska inom en överskådlig framtid, och

 - det finns, och sannolikt kommer att finnas, en tillräckligt stor livsmiljö för att artens populationer skall behållas på lång sikt."

 

 Ett  mål som vi alla bör arbeta för!

/ J