XPonerat

2021 > 05

...väcker många frågor och funderingar kring "rysslägret" i Krampen. Ett arbets- interneringsläger från 1940-talet för sovjetryska flyktingar/krigsfångar. Idag återstår endast några mossbevuxna husgrunder som trissar igång fantasin. Dagen då ryssarna skickades "hem" - inlåsta i järnvägsvagnar - är väl inte den allra stoltaste Sverigedagen.  / J

Läs hela inlägget »

I en skog, bland rotvältor, rishögar och tätt buskage sjunger denna lilla rara gärdsmyg sin arietta. Ivrigt bevakar den sitt inmutade och bobyggvänliga territorium. Området är fyllt av lämpliga håligheter för den lille att smyga omkring i. Troligtvis finns även ett par ruvande honor i reviret, väl dolda bland sly och snår. Kul att följa framöver! / J

Läs hela inlägget »

Gärdsmyg på härligt drillhumör! Kraftfull sång i liten kropp! / J

Läs hela inlägget »

En stilfull större hackspett - iklädd välpolerad klassisk svart/vit/röd suit. Lätt att vila ögonen på! / J

Läs hela inlägget »

Ännu en av gårdens sommargäster har anlänt - den svartvita flugsnapparen. / J. 

Läs hela inlägget »

Trevligt att några har lärt sig innebörden av social distansering - att hålla avstånd ;-) / J

Läs hela inlägget »

Startar maj månad och denna lördag med härlig morgonsång. Rödhakarna är ännu inne i ett intensivt vårsjungande. Underbara strofer hörs bland busk och kvist runt gården. Som sången beskrivs i Fågelguiden - "Sången inleds ofta med några höga, utdragna, fina toner, varefter strofen faller i tonhöjd och tar fart med snabba löpor av nervöst dallrande klara och gnissliga läten; tempo och ljudstyrka växlar, ingen strof är den andra lik". / J

Läs hela inlägget »